About us RT Minerals February 6, 2020

RT Minerals Sisteme Fotovoltaike

RT Minerals eshte kompani e cila ka objektiv te aktivitetit Industrine Minerare, Sistemet Fotovoltaike dhe Ndertimin Civil, Industrial dhe Urban. Aktualisht kompania ka qendren (magazine dhe prodhimin) ne Elbasan (Ish Kombinati Bradashesh  – Elbasan) 

rt minerals
fotov2

Çfarë bëjmë

1
Industria Minerare - Nxjerrje, perpunim dhe export

RT Minerals ka disa kontrata te cilat e lejojne te nxjerre perpunoje dhe eksportoje lende minerare te nentokes ne Shqiperi

2
Fokusi tek Energjia e Rinovueshme

RT Minerals ne bashkepunim me partnere strategjike si Seraphim, Solplanet, Renama Energy, Basoglu synon per cilesine me te larte ne tregun e fotovoltaikeve.

3
Ndertimi Civil dhe Industrial

Gjithashtu ne bashkepunim me inxhinieret e projektit ose me investitorin, RT Minerals merr persiper realizimin e projekteve te ndertimit me "celesa ne dore".

FILLIMET DHE ZHVILLIMET E BIZNESIT
RT Minerals
2005
Themelimi

RT Minerals është një kompani e cila i ka fillimet në vitin 2005. Kompania u regjistrua dhe u themelua nga z. Yousuf, i cili vazhdon ta drejtojë atë me sukses.

Sistemet Fotovoltaike

Motorri kryesor per energji te rinovueshme

2009
Zgjerimi i kompanise

Me sukses nuk nënkuptojmë vetëm faturimin e kompanisë por mbi të gjitha rritjen e gamës së produkteve cilësore, me një teknologji më të lartë, me nje oferte më të pasur, më të shpejtë në dorëzimin e tyre në kohë dhe më të dedikuar për klientin.

2014
Zgjerimi i stafit dhe specialisteve

Cilesia ishte e lidhur me menyren adeguate dhe me njohjen e thelle te produkteve, perdorimin e tyre dhe garancite. RT Minerals zgjeroi aktivitetin edhe me fushen e Ndertimit dhe ate Fotovoltaike pas suksesit ne Industrine Minerare.

2021
Sherbimi, cilesia dhe ndihma e shtuar ndaj klientit

Sot RT Minerals u sherben klienteve duke ofruar zgjidhjet me te mira nepermjet Sistemeve Fotovoltaike me te perparuara, me cilesi te larte dhe cmime qe ulen progresivisht. Kompania merr persiper qe nga projektimi, perllogaritjet per nevojat e energjise se perftuar, montimi, instalimi, konfigurimi, garancia dhe mirembajtja.

header10
172kw
Synimi per te ardhmen
Energji e Paster

RT Minerals synon energji te paster dhe Sisteme te Qendrueshme ne sherbim te ekonomise dhe mbrojtjen ndaj ambjentit

Shkarkoni kataloget e materialeve dhe sistemeve fotovoltaike.

Pages – 4,5 MB